Η πολιτική της εταιρείας μας .


Οι συνεργασίες μας με εταιρείες οι οποίες επιλέγουν την εταιρεία μας για την διεκπαιρέωση της μεταφοράς των προϊόντων τους με τον όρο " αντικαταβολή " η πολιτική μας είναι η εξής :

• Επιταγές : Αποστολή αυθημερών με courier• Μετρητά : Κατάθεση αυθημερών σε τραπεζικό λογαριασμό
που μας υποδικνύεται.

Copyright ΤΣΙΜΠΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 2013