Το δίκτυο της εταιρείας μας ως κεντρικό άξονα του έχει το νησί της Ρόδου.

Εκτείνεται στο νησί της Κώ με καθημερινά δρομογόγια καθώς κατεπέκταση στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Οι συνεργασίες μας στην Ελλάδα καθώς και στο Εξωτερικό εξυπηρετούν κάθε πελάτη.

Στόχος μας πάντοτε η ασφάλεια των αντικειμένων σας και η απόλυτη φερεγγυότητα.

Θα χαρούμε να συνεργασθούμε.

Copyright ΤΣΙΜΠΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 2013